× ABONNEREN

Excerpten van november 2007

Door op 01-11-2007

Restauratieve tandheelkunde: Restaureren van niet-carieuze cervicale laesies, Klinische evaluatie van 2 matrijssystemen. Gnathologie: TMD-diagnose en MRIbevindingen. Kindertandheelkunde: Kronen voor anterieure tijdelijke gebitselementen. Orthodontie: Nikkeltitanium veer versus elastische keten, Orthodontisch hechten aan amalgaam. Sociale tandheelkunde: Voedingspatroon en cariës. Parodontologie: Transmissie van Porphyromonas gingivalis, Probiotica tegen Candida. Materiaalkunde: Krimp, knobbelverbuiging en microlekkage.

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee