× ABONNEREN

Geen verschil in kwaliteit van leven tussen conventionele en minimaal restauratieve behandeling

Kindertandheelkunde

Door op 06-07-2018

In dit onderzoek werd nagegaan wat de het verschil in effect is tussen conventioneel restauratieve (volledige cariësverwijdering en pulpotomie/CR) en minimaal restauratieve interventie (Hall-kroon en indirecte overkapping/MI) bij kinderen van 4-9 jaar. Daartoe werd de mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (OHRQoL) van de kinderen en hun verzorgers geëvalueerd. De behandeling had plaatsgevonden bij 2 in de kindertandheelkunde gespecialiseerde klinieken die verschillenden in toegepaste behandelstrategie (CR versus MI). Aan de evaluatie via de Early Childhood Oral Health Impact Scale en de Self-reported Scale of Oral Health Outcomes for 5-year-old Children werkten 110 Kinderen en hun verzorgers mee. De evaluatie vond plaats vlak voor de start van de behandeling en 3-6 maanden na de voltooiing van de behandeling. Cariës bleek een negatief effect te hebben op het kind en de familie. Kinderen rapporteerden problemen met eten (55,5%), slapen (40%), en het vermijden van glimlachen vanwege de esthetiek (27,3%). Kiespijn bij hun kind werd door meer dan de helft van de ouders vermeld. Ouders signaleerden problemen bij het eten (40,9%), prikkelbaarheid (38.2%) en problemen met drinken (30,9%). Ongeveer de helft van de ouders voelde zich schuldig vanwege de mondsituatie bij hun kind. Na de tandheelkundige behandeling rapporteerden de deelnemers een significante verbetering in de algemene gezondheidstoestand (p = 0,001). De leeftijd en het geslacht van het kind, evenals de behandelwijze (CR/MI) bleken niet statistisch significant geassocieerd te zijn met de OHRQoL van het kind of de verzorger. Kinderen en ouders die aanvankelijk meer effecten van onbehandelde cariës hadden gemeld, rapporteerden grotere verbeteringen in de toestand van de totale mondgezondheid (p < 0,0001).

Conclusie. Cariës werd geassocieerd met negatieve effecten op kwaliteit van leven door de kinderen en de ouders. Behandeling van de cariës leidde tot aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven bij de kinderen en de gezinnen, ongeacht of het de conventionele of minimaal restauratieve behandeling betrof. 

Bron

Bani Hani A, Deery C, Toumba J, Munyombwe T, Duggal M. The impact of dental caries and its treatment by conventional or biological approaches on the oral health-related quality of life of children and carers. Int J Paediatr Dent 2018; 28: 266-276.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje