× ABONNEREN

Geleide weefselregeneratie in edentate gebieden

Door op 01-11-2002

Botaugmentatie in edentate gebieden heeft de laatste jaren aan interesse gewonnen daar het plaatsen van implantaten vaak bemoeilijkt wordt door een beperkt botvolume. Het is echter moeilijk om uit de talrijke aangeboden technieken n juiste te distilleren. Het gebruik van autologe bottransplantaten uit de bekkenkam en meteen gefixeerd met implantaten op de alveolaire kam geeft gunstige langetermijnresultaten. Kleinere hoeveelheden autoloog bot samen met membranen worden veelal toegepast om dehiscenties en fenestraties te bedekken na het plaatsen van implantaten. Andere allogene en xenogene transplantatiematerialen kunnen als space maintainer aangewend worden, maar kunnen de vergelijking met autoloog bot nog niet volledig doorstaan. Qua membranen kunnen e-PTFE membranen (expanded polytetrafluoroethyleen) met eventueel een titanium versterking betrouwbare resultaten opleveren. Voor de resorbeerbare membranen zoals de collageenmembranen zijn de kortetermijnresultaten totnogtoe bevredigend, mits er ondersteuning is door middel van een bottransplantaat. In de toekomst kunnen ook groeifactoren zoals PDGF (platelet-derived growthfactor), IGF (insuline-like growth factor) en BMPs (bone morphogenetic proteins) worden toegepast.

Lees verder

Log in om een reactie te plaatsen

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Informatie

Rubriek Thema
Publicatiedatum 1 november 2002
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 109 - editie 11 - november 2002 ; 439-443