× ABONNEREN

Geletterdheid, mondgezondheid en kwaliteit van leven

Sociale tandheelkunde

Door op 04-09-2020
  • Reacties (0)

Steeds meer wordt erkend dat traditionele maten voor mondgezondheid en behandelbehoefte aangevuld dienen te worden met informatie over meer subjectieve ervaringen en zorgen die individuen hebben over hun mondzorg. Hiermee kan zowel de kwaliteit van de tandheelkundige zorg door de mondzorgverlener en het zorgsysteem verbeterd worden alsmede de tevredenheid van de patiënt. Zelfgerapporteerde mondgezondheid (SROH) en mond­gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (OHRQoL) zijn daarvoor nadrukkelijk in beeld. Er is bewijs voor een relatie van deze 2 constructen met geletterdheid op het gebied van mondgezondheid (OHL). OHL kan worden gedefinieerd als “de mate waarin individuen de capaciteit hebben om basale informatie op het gebied van mondgezondheid te verkrijgen, te verwerken en te begrijpen, en op grond daarvan adequate beslissingen kunnen nemen en daar ook naar kunnen handelen”. Het doel van dit onderzoek was na te gaan wat de associatie was tussen OHL, SROH en OHRQoL bij Braziliaanse volwassenen.

Een steekproef van 523 personen vulde de vragenlijst over geletterdheid met betrekking tot tandheelkundige gezondheid (HeLD-14) in , alsmede de OHIP-14 vragenlijst als maat voor de OHRQoL. De SROH werd gemeten met de vraag: “Hoe schat je zelf je mondgezondheid in?”. De prevalentieratio’s en hun betrouwbaarheidsinterval werd berekend. Mulitivariate log-binominale regressie werd toegepast om de mogelijke relatie tussen de uitkomstmaten vast te stellen.

Geen associatie werd gevonden tussen SROH en OHL (PR = 1,28; 95% CI: 0,87-1,88), wel tussen SROH en inkomen (PR = 1,52; 95% CI: 1,04-2,21), frequentie tandenpoetsen (PR = 1,69; 95% CI: 1,11-2,58), reden tandartsbezoek (PR = 1,48; 95% CI: 1,03-2,13) en zelf­gerapporteerde algemene gezondheid (PR = 3,44; 95% CI: 2,38-4,97). De mate van OHL (PR = 1,76; 95% CI: 1,21-2,56), opleidingsniveau (PR = 0,62; 95% CI: 0,41-0,93), reden voor tandartsbezoek (PR = 1,84; 95% CI: 1,30-2,61) en zelfgerapporteerde algemene gezondheid (PR = 1,51; 95% CI: 103-2,23) waren geassocieerd met een lage OHRQoL.

Conclusie. OHL is een belangrijke voorspeller voor mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven, waardoor het belang van OHL als subjectieve maat verbonden met mondgezondheid wordt benadrukt.

Bron

Bado FMR, De Checchi MHR, Cortellazzi KL, Ju X, Jamieson L, Mialhe FL. Oral health literacy, self-rated oral health, and oral health-related quality of life in Brazilian adults. Eur J Oral Sci 2020; 128: 218–225.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 september 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 09 - september 2020; 499

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog