× ABONNEREN

Gemodificeerde afdrukmethode bij grote flabby ridge

Door op 06-02-2015

Prothetische tandheelkunde

De flabby ridge, een niet door bot ondersteund deel van een edentate processus alveolaris, heeft in de maxilla een prevalentie van 24% en in de mandibula van 5%. Een dergelijk mobiel mucosadeel resteert na extreme reductie van het alveolaire bot en bestaat voornamelijk uit fibreus weefsel. Het maken van een afdruk van een edentate processus alveolaris met een grote flabby ridge is een lastige onderneming. In dit artikel wordt een gemodificeerde afdrukmethode beschreven die specifiek op dit probleem is gericht.

De procedure voor het maken van een alginaatafdruk en het vervaardigen van een voorlopig model van de edentate kaak is bij deze methode niet afwijkend. Op het voorlopige model wordt de positie van de flabby ridge gemarkeerd en dit gemarkeerde deel wordt bedekt met modelleerwas om ter plaatse ruimte te creëren in de individuele afdruklepel. Het vervaardigen van een individuele afdruklepel is verder niet afwijkend. Als de afdruklepel gereed is, is aan de binnenkant de positie van de flabby ridge duidelijk zichtbaar. In dit gebied wordt een groot aantal perforaties aangebracht met een diameter van ongeveer 2 mm om wegvloeien van het afdrukmateriaal ter plaatse mogelijk te maken. De controle en aanpassing van de afdruklepel in de mond en het aanbrengen van een adhesief zijn ook niet afwijkend. Voor het maken van de individuele afdruk wordt bij voorkeur een additiesilicone met een vloeibare consistentie gebruikt. Bij het positioneren van de afdruklepel moet zo weinig mogelijk druk worden uitgeoefend zodat de flabby ridge niet beweegt en het afdrukmateriaal geleidelijk wegvloeit via de perforaties. Na het uitnemen van de afdruklepel wordt de overmaat afdrukmateriaal afgeknipt en wordt de afdruklepel teruggeplaatst om te controleren of hij stabiel blijft als ter plaatse van de flabby ridge druk wordt uitgeoefend. Als dit in orde is, wordt het definitieve model vervaardigd.

Deze gemodificeerde afdrukmethode vereist geen aanvullende tandtechnische arbeid, behandelsessies of -tijd en de benodigde hoeveelheid afdrukmateriaal is beperkt.

Bron

Shum MHC, Pow EHN. Management of excessive movable tissue: A modified impression technique. J Prosthet Dent 2014; 112: 387-389.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 februari 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 2 - februari 2015; 112-113

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje