× ABONNEREN

Halitose door laryngofaryngeale reflux

Algemene ziekteleer

Door op 07-07-2017

Laryngofaryngeale reflux is terugstroom van een deel van de maaginhoud in de laryngofaryngeale ruimte. Sommige deskundigen beschouwen dit als een zelfstandige anomalie, anderen zien het als een extra-oesofageale manifestatie van gastro-oesofageale reflux. Dit onderzoek had als doelstelling de mogelijke relatie aan te tonen tussen laryngofaryngeale reflux en halitose.

Een groep mensen die in 2015 vanwege atypische symptomen van gastro-oesofageale reflux in Istanbul een kliniek voor keel-, neus- en oorheelkunde bezocht, vormde de experimentele onderzoeksgroep. Voor 42 van hen was op grond van de anamnese, het lichamelijk onderzoek en een zuurgraadregistratie de diagnose laryngofaryngeale reflux gesteld. Anamnestisch werd als vragenlijst de Reflux Symptom Index (RSI) gebruikt. Het lichamelijk onderzoek bestond uit een transnasale laryngofaryngeale scopie, waarvan de bevindingen werden gescoord met de Reflux Findings Score (RFS). Voor de zuurgraadregistratie werd een meetinstrument in de oesofagus geplaatst die 24 uur in situ bleef. Elke geregistreerde abrupte verhoging van de zuurgraad buiten de maaltijden om werd beoordeeld als een refluxmoment. Als de totale duur van de refluxmomenten 0,1% van de 24 uur besloeg (bijna anderhalve minuut), was dit een aanwijzing voor laryngofaryngeale reflux. De experimentele groep was verder gezond, had geen andere etiologische factor voor halitose en gebruikte geen potentieel halitose-inducerende medicamenten. Een naar leeftijd en geslacht gebalanceerde groep van 35 gezonde mensen zonder symptomen van halitose en reflux fungeerde als controlegroep. Na de gebruikelijke instructies over beperkingen van de voeding en de mondreiniging vooraf, werd in beide groepen met organoleptisch onderzoek en gaschromatografie bepaald of de mensen halitose hadden.

De organoleptische scores en de met gaschromatografie bepaalde concentraties diwaterstofsulfide en methylmercaptaan in uitademingslucht waren statistisch significant groter in de experimentele dan in de controlegroep.

Met de resultaten van dit onderzoek is een relatie aangetoond tussen laryngofaryngeale reflux en halitose. Daarmee is laryngofaryngeale reflux een nieuwe etiologische factor van halitose, die kan worden overwogen als orale halitose is uitgesloten.

Bron

  • Avincsal MO, Altundag A, Ulusoy S, Dinc ME, Dalgic A, Topak M. Halitosis associated volatile sulphur compound levels in patients with laryngopharyngeal reflux. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016; 273: 1515-1520.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje