× ABONNEREN

Halitose en tongreiniging bij kinderen

Door op 04-12-2015

Algemene ziekteleer

Bekend is dat bij volwassenen tongbeslag de belangrijkste oorzaak is van orale halitose en dat regelmatige tongreiniging halitose effectief bestrijdt. De onderzoeksdoelstelling was bij kinderen met orale halitose het effect van tongreiniging vast te stellen.

De doelgroep bestond uit 151 gezonde 5- tot 12-jarigen die niet orthodontisch werden behandeld, geen extraorale halitose, orale slijmvliesafwijkingen, tongafwijkingen, extreme kokhalsreflex, mondademhaling en actieve cariës hadden en geen antimicrobiële mondspoelmiddelen gebruikten. Onderzoeksvariabelen waren demografische gegevens, medische en orale historie, mondverzorgingsgewoonten, DMFT (dmft), DMFS (dmfs), gingiva-index, plaque-index, bloedingsindex, tongbeslagindex, voedselimpactie, secretiesnelheid, zuurgraad en buffercapaciteit van speeksel, organoleptische score (0-6) en sulfidengehalte van uitademingslucht (bepaald met Halimeter®). Halitose werd gediagnosticeerd bij een organoleptische score van minimaal 2, gekoppeld aan een waarde boven een vastgestelde drempelwaarde van het sulfidengehalte van uitademingslucht. De 69 kinderen (46%) voor wie aldus halitose werd gediagnosticeerd, werden aselect verdeeld in 2 interventiegroepen; 34 kregen een professionele mondreiniging en instructie voor mondverzorging aangevuld met 2 keer per dag tongreiniging; 35 kregen dezelfde interventie, uitgezonderd de tongreiniging. Daarna werd een monster van het tongbeslag genomen voor microbiologisch onderzoek. Na 2 weken werden bij de interventiegroepen opnieuw de organoleptische score, het sulfidengehalte van uitademingslucht en de overige klinische onderzoeksscores bepaald en werd weer een monster tongbeslag microbiologisch onderzocht.

In beide interventiegroepen werden na 2 weken statistisch significante verbeteringen gevonden van het sulfidengehalte van uitademingslucht en van de gingiva-, plaque-, bloedings- en tongbeslagindex. De interventiegroep met aanvullende instructie voor tongreiniging had na 2 weken statistisch significant betere scores op de plaque- en tongbeslagindex dan de andere interventiegroep. In de monsters tongbeslag van voor en na de interventieperiode van beide interventiegroepen waren bij het microbiologisch onderzoek geen statistisch significante verschillen waarneembaar in aantallen kolonies aerobe en anaerobe bacteriën.

Bij de groep kinderen met halitose reduceerde tongreiniging als aanvulling op de gebruikelijke mondverzorging wel het tongbeslag, maar niet de hoeveelheid bacteriën in tongbeslag.

Bron

Ileri Keceli T, Gulmez D, Dolgun A, Tekcicek M. The relationship between tongue brushing and halitosis in children: a randomized controlled trial. Oral Dis 2015; 21: 66-73.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 december 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 12 - december 2015; 699

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje