× ABONNEREN

Hechting van composiet aan composiet

Door op 05-06-2015

Materiaalkunde

Bij laagsgewijs restaureren en bij reparatie of aanvulling van een composietrestauratie vindt hechting plaats van composiet aan composiet. Hechting aan een verse composietlaag wordt bevorderd door de door zuurstof geremde polymerisatie van de oppervlaktelaag. Die remming door zuurstof vindt echter niet plaats bij composieten op siloranebasis. De vraag rijst of bij deze composieten de hechting van een tweede laag minder sterk is. In een laboratoriumondrzoek werd de afschuifsterkte bepaald van een tweede composietlaag aan proefmonsters van 3 composieten: Filtek Silorane™, Aelite LS™ en Filtek Z250™. De laatste 2 producten zijn composieten op methacrylaatbasis. Proefschijfjes werden vervaardigd waarop een tweede (kleiner) schijfje werd gehecht (zie afb. 1).

Afb. 1. Composietschijfje waarop een tweede schijfje is gehecht.

De hechting vond plaats op verschillende manieren: direct na het vervaardiging van het eerste schijfje of na een wachttijd van 2 of 4 weken, zonder of met toepassing van een adhesief. Er waren 12 groepen:

Groep 1. Filtek Silorane™ + Filtek Silorane™ zonder wachttijd.
Groep 2. Idem na een wachttijd van 2 weken.
Groep 3. Idem na een wachttijd van 4 weken.
Groep 4. Idem maar met een adhesief en een wachttijd van 4 weken.
Groep 5. Filtek Silorane™ + adhesief + Filtek Z250™ na een wachttijd van 4 weken.
Groep 6. Aelite LS™ + Aelite LS™ zonder wachttijd.
Groep 7. Idem na een wachttijd van 2 weken.
Groep 8. Idem na een wachttijd van 4 weken.
Groep 9. Idem maar met een adhesief en een wachttijd van 4 weken.
Groep 10. Aelite LS™ + adhesief + Filtek Z250™ na een wachttijd van 4 weken.
Groep 11. Filtek Z250™ + Filtek Z250™ zonder wachttijd.
Groep 12. Idem maar met een adhesief en na een wachttijd van 4 weken.

Na hechting werden de proefmonsters 1 week opgeslagen in water, waarna de afschuifsterkte werd bepaald. De resultaten zijn weergegeven in afbeelding 2. De afschuifsterkte van siloranecomposiet aan siloranecomposiet (groep 1) blijkt niet significant te verschillen van de afschuifsterkte van methacrylaatcomposiet aan methacrylaatcomposiet (groep 11) en wordt blijkbaar niet verzwakt door het ontbreken van een door zuurstof geremde oppervlaktelaag. Reparatie van siloranecomposiet geeft het beste resultaat als dat gebeurt met hetzelfde materiaal en toepassing van een adhesief (groep 4). Reparatie met een methacrylaatcomposiet resulteert in een significant lagere hechtsterkte (groep 5).

Afb. 2. Afschuifsterkte van composiet gehecht aan composiet (MPa).

Bron

Al Musa AH, Al Nahedh HN. Incremental layer shear bond strength of low-shrinkage resin composites under different bonding conditions. Oper Dent 2014; 39: 603-611.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 juni 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 6 - juni 2015; 354-355

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje