× ABONNEREN

Hechtsterkte van composietreparaties 2

Materiaalkunde

Door op 08-07-2016

Een laboratoriumonderzoek had ten doel de hechtsterkte te vergelijken van composietreparaties waarvan het hechtoppervlak op uiteenlopende manieren was voorbehandeld.

Proefstaafjes werden vervaardigd door composiet (Filtek Supreme Ultra™) te polymeriseren in een stalen matrijs. Een deel van de staafjes werd uit 1 stuk vervaardigd en diende als controle. Voor het vervaardigen van de experimentele staafjes werd in de matrijs een stalen inzetstukje geplaatst waarmee de helft van de matrijs werd opgevuld. In het resterende deel konden staafjes van een halve lengte worden gemaakt. Van deze halve staafjes werd het oppervlak waaraan hechting moest plaatsvinden van een tweede deel op verschillende manieren voorbehandeld:

  • Groep 1: geen voorbehandeling.
  • Groep 2: hechtoppervlak bewerkt met schuurpapier.
  • Groep 3: bewerkt met schuurpapier, geëtst, gespoeld, gedroogd en adhesief (Adper Single Bond Plus™) geappliceerd.

Bij de volgende groepen werd de hechting aan het halve staafje 7 dagen uitgesteld:

  • Groep 4: bewerkt met schuurpapier, geëtst, gespoeld, gedroogd en adhesief geappliceerd.
  • Groep 5: schuurpapier, zandstralen met Co-jet™, adhesief geappliceerd.
  • Groep 6: schuurpapier, zandstralen, applicatie van Sil Silane Coupling Agent™, adhesief (Visio Bond™).
  • Groep 7: schuurpapier, etsen, spoelen, drogen en applicatie van Scotchbond Universal Adhesive™.
  • Groep 8: schuurpapier, zandstralen, applicatie van Scotchbond Universal Adhesive™.

 De aldus vervaardigde proefstaafjes werden onderworpen aan een vierpuntenbuigtest totdat ze braken (afb.). De kracht waarbij dat gebeurde werd geregistreerd.

Afb. Vierpuntenbuigtest.
Groep Hechting Voorbehandeling Hechtsterkte (MPa)
4 Uitgesteld Schuurpapier / Single Bond Plus™  51 ± 21
5 Uitgesteld Schuurpapier / Co-jet™ / Single Bond Plus™  71 ± 29
6 Uitgesteld Schuurpapier / Co-jet™ / Silaan / Visio Bond™  73 ± 35
3 Direct Schuurpapier / Single Bond Plus™  81 ± 30
2 Direct Schuurpapier  86 ± 31
7 Uitgesteld Schuurpapier / Scotchbond Universal Adhesive™  98 ± 22
8 Uitgesteld Schuurpapier / Co-jet™ / Scotchbond Universal Adhesive™  102 ± 22
1 Direct Geen schuurpapier  111 ±25
  Geen Uit 1 stuk  122 ± 23

Tab. Hechtsterkte van composietstaafjes (MPa).

De resultaten zijn weergegeven in de tabel. De sterkste hechting was verkregen als de halve staafjes waren aangevuld direct nadat ze waren vervaardigd en niet verder waren bewerkt (groep 1). Het verschil met de staafjes die uit 1 stuk waren vervaardigd was niet significant. Als voorafgaand aan de hechting het hechtoppervlak was bewerkt met schuurpapier daalde de hechtsterkte met ongeveer 25%, ongeacht of er wel of niet een adhesief was aangebracht (groepen 2 en 3). Na 7 dagen uitstel van de hechtprocedure was de sterkste hechting verkregen door applicatie van Scotchbond Universal Adhesive™, al of niet na zandstralen. Daarmee werd ongeveer 80% bereikt van de sterkte van een staafje dat uit 1 stuk was vervaardigd, een niet-significant verschil.

De onderzoekers zien de toepassing van een universeel adhesief bij reparaties als veelbelovend.

Bron

  • Tantbirojn D, Fernando C, Versluis A. Failure strengths of composite additions and repairs. Oper Dent 2015; 40: 364-371.

Auteursinformatie

  • x

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje