× ABONNEREN

Het gebruik van psychoactieve middelen onder tandheelkundestudenten

In dit onderzoek werd nagegaan wat de aard en omvang is van het gebruik van tabak, alcohol en drugs, zogenaamde psychoactieve middelen, onder tandheelkundestudenten in Nederland en wat hun houding en opvattingen daarover zijn. Een Amerikaanse vragenlijst (115 items) werd vertaald, aangepast aan de Nederlandse situatie en voorgelegd aan tandheelkundestudenten in twee opleidingen (het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en de Katholieke Universiteit Nijmegen). Het gebruik van alcohol was zeer hoog (ooit 95%, laatste jaar 94%, laatste maand 88%). Geen significante correlaties werden gevonden tussen gebruik van alcohol, geslacht, opleiding en studiejaar. Van de studenten meldde 17% ten minste maandelijks een keer dronken te zijn. Het gebruik van tabak bedroeg in de laatste maand 24% en het gebruik van marihuana 4%. Mannelijke studenten rookten tweemaal zo vaak als vrouwen. Op de vraag over het beleid van de opleiding ten aanzien van alcohol en drugs, antwoordde 52% dat er geen beleid was. Geconcludeerd wordt dat de opleidingen meer aandacht aan dit onderwerp moeten besteden.

Meer lezen? Log in of wordt abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties