× ABONNEREN

Hora est 4. Interacties tussen irrigatie-oplossingen, wortelkanaalcementen en dentine

Door op 09-09-2016
  • Inleiding
  • Het promotieonderzoek
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Binnen de endodontologie is de antibacteriële activiteit van irrigatie-oplossingen veelvuldig onderzocht, maar de rol van deze oplossingen op de hechting van wortelkanaalcementen is nog nauwelijks onderzocht. Dit promotieonderzoek had als doelstelling de interacties tussen wortelkanaalcementen en dentine, en de invloed van irrigatie-oplossingen op deze interacties in kaart te brengen. De verschillende onderzoeken lieten zien dat irrigatie-oplossingen van invloed zijn op de hechting van cementen die zijn gebaseerd op epoxyhars, calciumhydroxide, siliconen en calciumsilicaat. In het geval van een op epoxyhars gebaseerd cement (AH Plus) was het irrigatieprotocol van invloed op de hechtsterkte aan dentine, waardoor ook de afsluiting werd verbeterd. Met de resultaten van het onderzoek wordt een beter inzicht verkregen in de mechanismen die een rol spelen bij de adhesieve eigenschappen van wortelkanaalcementen. Op termijn kunnen daarmee de behandelresultaten van wortelkanaalbehandelingen wellicht worden verbeterd.

Auteursinformatie

  • P. Neelakantan, H. Shemesh, P. Wesselink
  • Uit de afdeling Endodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
  • Datum van acceptatie: 26 juli 2016
  • Adres: dr. P. Neelakantan, p/a prof. dr. P. Wesselink, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081LA Amsterdam
  • prasanna_neelakantan@yahoo.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje