× ABONNEREN

Inventarisatie van het type suprastructuur op implantaten in de edentate onderkaak in Nederland

Door op 01-10-2005
Permucosale implantaten hebben in de loop der jaren een duidelijke plaats verworven in de behandeling van tandeloosheid. Vanuit Zweden zijn goede resultaten gerapporteerd over vaste prothetische constructies als suprastructuur op implantaten. In Nederland wordt de goedkopere behandeling met een overkappingsprothese op implantaten als een aantrekkelijke en kwalitatief goede behandeling beschouwd. Het in dit artikel beschreven onderzoek had als doelstelling de verhouding tussen een vaste prothetische constructie en een overkappingsprothese voor de behandeling van met implantaten gerehabiliteerde edentate onderkaken in Nederland in kaart te brengen. Tevens werd nagegaan welke mesostructuren voor overkappingsprothesen werden toegepast. Eind 2002 werd aan alle centra voor bijzondere tandheelkunde en grote centra voor behandelingen met implantaten in Nederland een vragenlijst toegezonden. Uit de verkregen gegevens bleek dat voor meer dan 90% van de met implantaten in een edentate onderkaak behandelde patinten in 2001 een overkappingsprothese was vervaardigd. De toegepaste mesostructuur was in 85% van de gevallen een staaf-hulsconstructie. Als voornaamste reden om te kiezen voor een overkappingsprothese ten faveure van een vaste constructie werd het kostenaspect genoemd.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje