× ABONNEREN

Klasse III- en IV-restauraties na 10 jaar

Door op 04-12-2015

Restauratieve tandheelkunde

De duurzaamheid van klasse III- en klasse IV-restauraties was het onderwerp van een meta-analyse van publicaties betreffende experimenteel longitudinaal klinisch onderzoek uit de periode 1966 tot 2012. Criteria voor opname in de analyse waren: looptijd van het onderzoek minimaal 2 jaar; rapportage van randverkleuring, randaansluiting, secundaire cariës, breuk, kleurgelijkenis en contour; rapportage van de gebruikte ets- en hechttechniek; rapportage van de behandeltechniek (preparatie, bevel, isolatie, polymerisatie). Als restauratiematerialen waren opgenomen: composieten, compomeren en lichthardende glasionomeercementen. Er werden 21 publicaties gevonden die voldeden aan de selectiecriteria, waarvan er 14 klasse III-restauraties betroffen, 6 klasse IV-restauraties en 1 publicatie sluiting van een diasteem betrof. In de publicaties werd melding gemaakt van 22 composieten, 3 compomeren en 2 glasionomeercementen. Na 10 jaar waren de succespercentages van klasse III-restauraties 95% en van klasse IV-restauraties 90%. Redenen voor het vervangen van restauraties waren overwegend breuk (bij klasse IV-restauraties) en secundaire cariës. Een klein aantal restauraties was vervangen vanwege retentieverlies, slechte kleur of slechte randaansluiting. Restauraties van glasionomeercement en van microfijne composieten waren significant vaker vervangen in vergelijking met restauraties van grofkorrelige en hybride composieten. Etsen met fosforzuur leidde tot minder randverkleuring dan andere conditioneringssystemen.

Bron

Heintze SD, Rousson V, Hickel R. Clinical effectiveness of direct anterior restorations – A meta-analysis. Dent Mater 2015; 31: 481-495.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 december 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 12 - december 2015; 691

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje