× ABONNEREN

Leren levenslang te leren

Door op 01-09-2004
Levenslang leren is geen vrijblijvende optie voor tandartsen maar veel meer een noodzaak en verplichting. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de personen en organisaties die een rol spelen in het aanbod van bij- en nascholing in de tandheelkunde. Achtereenvolgens worden besproken de bijdragen aan levenslang leren door de overheid, de opleidingen, de beroepsorganisatie en de wetenschappelijke verenigingen en tijdschriften. De activiteiten van de individuele beroepsbeoefenaar zijn het meest bepalend in dit geheel. Kort wordt nog ingegaan op de verwachte toekomstige ontwikkelingen.

Informatie

Auteur(s) A.J.M. Plasschaert
Rubriek Visie
Publicatiedatum 1 september 2004
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 111 - editie 9 - september 2004 ; 361-364

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje