× ABONNEREN

Levenskwaliteit en mondgezondheid

Door op 01-03-2011

Het themanummer ‘Mondgezondheid en levenskwaliteit’ laat zien hoe dit begrip de laatste decennia in vele deelgebieden van de mondzorg is doorgedrongen. In de gezondheidszorg en in het politieke spel over welke deelgebieden van zorg prioriteit moeten krijgen, spelen de prevalentie en incidentie van een ziekte, en dan vooral de mortaliteit, van oudsher een belangrijke rol. In landen waar de middelen beperkt zijn, krijgen mondziekten als cariës en parodontale aandoeningen nauwelijks aandacht omdat aangenomen wordt dat de mortaliteit te verwaarlozen is.

Lees verder

U heeft geen rechten om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.