× ABONNEREN

Maresin I bevordert wondgenezing en behoud processus alveolaris

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Door op 09-04-2021
  • Reacties (0)

Maresin I is een door macrofagen geproduceerd vetzuur. Het bestrijdt ontsteking en weefselschade. Dit dierexperiment had als doelstelling te bepalen of na extractie van een gebitselement de applicatie van maresin I de wondgenezing en de remodellering van alveolair bot stimuleert.

Bij 71 ratten werd de rechter maxillaire eerste molaar geëxtraheerd. Daarna werd in de extractiealveole een gelatinespons aangebracht. Deze was aselect voor 50% van de ratten, de experimentele groep, gedrenkt in maresin I en voor de controlegroep in een fysiologische zoutoplossing. De experimentele groep bestond uit 4 subgroepen die verschillende concentraties maresin I kregen toegediend. Alle extractiealveolen dekten de onderzoekers af met een membraan. Tot de extractiewonden waren genezen, appliceerden zij 2 keer per week per (sub)groep 2 μl van de desbetreffende vloeistof. Respectievelijk 10 en 21 dagen na de extracties werden van de controlegroep 8 en 10 ratten gedood. Van de 2 subgroepen met de grootste concentraties maresin I werden na 10 dagen 8 en na 21 dagen 10 ratten gedood. De 2 subgroepen met de kleinste concentraties, 8 en 4 ratten, werden na 21 dagen gedood. Bij alle kadavers werd ter hoogte van de extractiealveolen een segmentresectie van de maxilla verricht om deze segmenten radiologisch, histologisch, immunohistochemisch en met behulp van immunofluorescentie te kunnen onderzoeken.

Algemeen beschouwd, bewerkstelligde maresin I een 2 tot 4 dagen snellere wondgenezing. Na 10 dagen bleken de experimentele extractiealveolen gemiddeld 16% meer bot te bevatten dan die van de controlegroep. Dit resulteerde na 21 dagen statistisch significant in een bredere processus alveolaris en in minder verlies van buccaal bot. In de experimentele extractiealveolen bleek het type zich ontwikkelende macrofagen beter beschermend tegen ontsteking dan in de overige extractiealveolen. Bij deze resultaten speelde steeds de concentratie maresin I een rol van betekenis.

Bron

Wang CW, Yu SH, Fretwurst T, et al. Maresin I promotes wound healing and socket bone regeneration for alveolar ridge preservation. J Dent Res 2020; 99: 930-937.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 april 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 128 - editie 4 - april 2021; 233

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog