× ABONNEREN

Marginaal botverlies rond implantaten

Implantologie

Door op 03-03-2017

Implantaten kunnen onder andere variëren in ontwerp, lengte, vorm en oppervlakte-eigenschappen, maar er is ook verschil tussen implantaten waarbij de prothetische verbinding op het bot- dan wel het wekedelenniveau ligt. Het doel van dit systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse was te achterhalen of er tussen deze 2 typen implantaten een verschil in marginaal botverlies was na meer dan 1 jaar na plaatsing. Een elektronische zoekopdracht werd uitgevoerd via MEDLINE (PubMed), EMBASE en Cochrane Library in januari 2014. De gebruikte MESH-termen waren: ‘dental implants’ AND ‘(bone remodelling OR alveolar bone loss)’. De primaire uitkomstmaat was botverandering aan de mesiale, de distale of aan beide zijden van de implantaten. Voor de meta-analyse werd een statistisch programma gebruikt (Review Manager, versie 5.2.8). Van de 1.122 artikelen die voldeden aan de zoekopdracht, werden op basis van de in- en exclusiecriteria 1.106 publicaties geëxcludeerd na het lezen van de samenvattingen. De 16 overgebleven artikelen werden in zijn geheel gelezen, waarna 7 artikelen konden worden geïncludeerd in het systematisch literatuuroverzicht en 4 artikelen voor de meta-analyse.

Geen van de implantaten uit de geïncludeerde onderzoeken faalden, in 1 onderzoek waren 15 drop-outs. De gemiddelde hoeveelheid marginaal botverlies na 1 jaar bij implantaten met een prothetische verbinding op botniveau was 0,62 mm en 0,85 mm bij de implantaten met een verbinding op wekedelenniveau, gerekend over alle implantaten en gecorrigeerd voor het aantal implantaten per patiënt (p < 0,00001). Uit dit systematisch literatuuronderzoek en de meta-analyse bleek dat implantaten met hun verbinding op botniveau na 1 jaar minder marginaal botverlies vertoonden dan implantaten met hun verbinding op wekedelenniveau.

Bron

  • Eekeren PJ van, Tahmaseb A, Wismeijer D. Crestal bone changes around implants with implant-abutment connections at epicrestal level or above: systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 2016; 31: 119-124.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje