× ABONNEREN

Mediastinitis en cervicale fasciitis necroticans na extractie van 2 molaren

Een 38-jarige man ontwikkelde kort na de chirurgische verwijdering van de gebitselementen 36 en 37 slikklachten, koorts en trismus, resulterend in een abces van de parafaryngeale loge. Ondanks systemische toediening van een antibioticum en drainage van het abces vond uitbreiding van het abces plaats naar het mediastinum. In korte tijd ontstonden cervicale fasciitis necroticans en mediastinitis. De patiënt werd vanwege de levensbedreigende situatie opgenomen in een medisch centrum voor verdere behandeling. In het medisch centrum vond uitgebreide chirurgische exploratie van de cervicale en thoracale regio plaats, gecombineerd met verwijdering van necrotisch weefsel, een thoracotomie en uitgebreid spoelen met waterstofperoxide en betadinejodium. Na 5 weken intensieve behandeling kon hij in redelijke conditie worden ontslagen uit het medisch centrum.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje