× ABONNEREN

Menskrachtontwikkeling in de orthodontie

Door op 01-08-2001

In maart 2001 bracht het Capaciteitsorgaan voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen het eerste advies uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inhoud van het hoofdstuk orthodontie van het Capaciteitsplan 2001 worden in dit artikel besproken en de conclusies worden bediscussieerd. Het eindoordeel van het rapport is dat jaarlijks in Nederland 12 tot 15 tandartsen tot specialist orthodontist dienen te worden opgeleid. Momenteel zijn dat er 4,5 per jaar, plus de instroom van 3 orthodontisten per jaar uit een buitenlandse opleiding. In de discussie worden de vooren nadelen van het gebruikte rekenmodel beschreven. Mogelijke beleidsmatige consequenties van de implementatie van de uitkomsten komen aan de orde, alsmede aanbevelingen voor nader onderzoek.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje