× ABONNEREN

Menskrachtproblematiek in de tandheelkunde

Door op 01-08-2001

In dit themanummer wordt een schets gegeven van de ontwikkeling van de tandheelkundige beroepsgroep in Nederlands, zoals deze zich in het verleden heeft voorgedaan en die zich de komende decennia lijkt te gaan voordoen. Met betrekking tot het actuele zorgaanbod wordt bovendien een beeld gegeven van de regionale spreiding van het aanbod van tandartsen. De toekomstige ontwikkelingen van de tandheelkundige beroepsgroep worden in een perspectief geplaatst door drie artikelen die de ontwikkelingen bij beroepsgroepen met een werkgebeid grenzend aan dat van de tandarts- algemeen practicus (mondhygiënisten, kaakchirurgen en orthodontisten) in beeld brengen. Een aanvulling hierop is een artikel dat inzicht geeft in de verwachtingen die patiënten nu en in de toekomst hebben van hun tandarts. Ten slotte wordt in een artikel aandacht besteed aan de consequenties die veranderingen in het takenpakket en werkomgeving van de tandarts kunnen hebben voor de academische tandheelkundige opleiding.

Informatie

Auteur(s) E.M. Bronkhorst
Rubriek Thema
Publicatiedatum 1 augustus 2001
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 108 - editie 8 - augustus 2001 ; 306-308

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje