× ABONNEREN

Minimaal restauratieve en conventionele cariësbehandeling even succesvol

Kindertandheelkunde

Door op 06-07-2018

 

In een retrospectief onderzoek werd het resultaat van conventionele restauratieve cariësbehandeling (CR) in tijdelijke molaren (voorgevormde kroon en pulpotomie) vergeleken met minimale restauratieve interventie (MI) in tijdelijke gebitselementen (Hall-kroon en indirecte overkapping). Daarbij werden de data van 246 kinderen in de leeftijd van 4-9 jaar betrokken die waren behandeld in 2 gespecialiseerde in de kindertandheelkundeklinieken met een verschil in behandelmethode (CR/MI). Het betrof patiëntgegevens over de periode 2006-2012. De evaluatie omvatte 836 tijdelijke gebitselementen. In de CR-groep was bij 324 gebitselementen alle cariës verwijderd (meestal gerestaureerd met composiet) en bij 104 gebitselementen een pulpotomie (meestal in combinatie met een voorgevormde kroon) uitgevoerd. In de MI-groep was bij 388 een Hall-kroon geplaatst en waren 20 tijdelijke gebitselementen indirect overkapt. De meeste gebitselementen bleven symptoomloos na een follow-upperiode van maximaal 77 maanden, 95,3% in de CR-groep en 95,8% in de MI-groep. Geen significante verschillen werden gevonden tussen de behandelmethoden (CR/MI), noch voor de leeftijd en geslacht van het kind, het aantal carieuze vlakken of het type tijdelijk gebitselement. De auteurs geven aan dat door minimaal restauratieve interventie behandeling onder algehele anesthesie kan worden beperkt. Zij benadrukken de voordelen hiervan voor beperking van de morbiditeit bij algehele anesthesie en de kosten van de zorg.

Conclusie. Zowel de conventionele restauratieve behandeling als de minimale interventie leidde tot vergelijkbare uiteindelijke resultaten en bleken even succesvol voor de cariësbehandeling in het tijdelijke gebit. 

Bron

Bani Hani A, Duggal M, Toumba J, Deery C. Outcomes of the conventional and biological treatment approaches for the management of caries in the primary dentition. Int J Paediatr Dent 2018; 28: 12-22.

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje