× ABONNEREN

Mondgezondheid bij jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en multiproblematiek

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben een licht verstandelijke beperking. Zij hebben relatief vaker een slechtere mondgezondheid. Dit onderzoek had tot doel de mondgezondheid van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en multiproblematiek (zoals verslaving) te onderzoeken. Een vragenlijst werd mondeling afgenomen bij 76 intramurale cliënten van het Leger des Heils in Amsterdam en daarnaast werden intraorale onderzoeken uitgevoerd. De verzamelde gegevens werden vergeleken met een referentiegroep bestaande uit Nederlandse jongvolwassenen met een lage sociaaleconomische status. De resultaten suggereren dat de mondhygiëne slecht is in de onderzoekspopulatie en dat een meer interne locus of control wordt geassocieerd met een hogere cariësindex. De bevindingen benadrukken het belang van professionele mondzorg bij jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking gezien de slechte mondhygiëne en behandelachterstand. Een aanpak op maat met meer flexibiliteit in de behandeling is essentieel om deze jongvolwassenen de juiste mondzorg te bieden.

Auteursinformatie

 • C.M.C. Volgenant1,2, R. de Soet3, Z. Wang1, J.J. de Soet1
 • Uit de secties 1Preventieve Tandheelkunde en 2Cariologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 3het LUMC Curium - Child and Adolescent Psychiatry van het Leiden UMC
 • Datum van acceptatie: 2 april 2024
 • Adres: mw. dr. C.M.C. Volgenant, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • c.volgenant@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje