× ABONNEREN

Mondgezondheid van ouderen in zorginstellingen in Polen

Door op 05-06-2015

Gerodontologie

De toestand in Polen lijkt niet anders dan in andere Europese landen: er is weinig onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van mondzorg voor mensen in zorginstellingen en mondverzorging is geen expliciet onderdeel van de dagelijkse zorgtaak van de verzorgenden. In dit artikel wordt een onderzoek gerapporteerd dat is uitgevoerd om de behoefte aan mondzorg voor ouderen in zorginstellingen in Polen in kaart te brengen en om een overzicht te krijgen van de factoren die goede mondzorg in de weg staan.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 162 vrouwelijke en 97 mannelijke, minimaal 65-jarige bewoners van 4 zorginstellingen voor ouderen en 3 zorginstellingen voor mensen met somatische ziekten in de stad Lodz. Zij werden ondervraagd over leeftijd, opleidingsniveau, dagelijkse frequentie van mondverzorging met of zonder ondersteuning van verzorgenden of familieleden, behandelbehoefte, laatste tandarts­bezoek en doel van dat bezoek en redenen van achterwege blijven van tandartsbezoek. Na het interview werd een mondonderzoek uitgevoerd voor registratie van het aantal gebitselementen, het aantal paren occluderende gebitselementen, de DMFT-index, de Mucosal Plaque Score en de behandelnoodzaak.

Van de onderzochte bewoners was 46% edentaat en had slechts 8,5% een functionele dentitie bestaande uit minimaal 20 gebitselementen. Bijna 60% had behandelnoodzaak, terwijl 27% behandelbehoefte uitte en bijna 10% deze behandelbehoefte ook kenbaar had gemaakt bij de verzorgenden. Een kwart van de bewoners gaf aan dat zij ondersteuning nodig hadden bij hun mondverzorging en het reinigen van hun gebitsprothesen. Slechts een derde van deze bewoners met behoefte aan ondersteuning kreeg deze ondersteuning. Voor de helft van de bewoners werd vastgesteld dat hun mondhygiëne onvoldoende was. Ongeveer 40% had al langer dan 5 jaar geen tandarts bezocht, voornamelijk vanwege praktische en organisatorische redenen.

Gezien de slechte uitkomst van dit onderzoek is het ook in Polen dringend nodig dat de medische zorgverlening aan bewoners van zorginstellingen wordt uitgebreid met integrale mondzorg om aldus de slechte mondgezondheid van de bewoners te verbeteren.

Bron

Gaszynska E, Szatko F, Godala M, Gaszynski T. Oral health status, dental treatment needs, and barriers to dental care of elderly care home residents in Lodz, Poland. Clin Interv Aging 2014; 9: 1637-1644.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 juni 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 6 - juni 2015; 355

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje