× ABONNEREN

Musculoskelettale aandoeningen onder tandartsen en tandheelkundestudenten in Nederland

  • Inleiding
  • Materiaal en methoden
  • Resultaten
  • Discussie
  • Literatuur

Samenvatting

In dit onderzoek werd de prevalentie van musculoskelettale klachten onder tandartsen en tandheelkundestudenten in Nederland geïnventariseerd door middel van 2 overeenkomstige web-enquêtes. Hieraan namen 196 (25% respons) tandartsen en 359 (40% respons) studenten deel. Van de tandartsen gaf 80% en van de studenten gaf 95% aan de afgelopen 12 maanden last te hebben gehad van spieren en gewrichten, waarbij vooral nek, schouders en onderrug werden genoemd. Studenten meldden daarnaast ook vaak klachten in de bovenrug. Door vrouwelijke studenten werden veel lichamelijke klachten vaker genoemd dan door de mannelijke studenten. Bij tandartsen werd daarentegen geen geslachtsverschil waargenomen, maar bleek ervaren stress een belangrijke risicofactor op het ontwikkelen van musculoskelettale klachten. Gezien de negatieve effecten op de beroepsuitoefening is nader onderzoek naar de preventie van musculoskelettale aandoeningen dringend gewenst, in het bijzonder wat betreft de doelmatigheid van (postacademisch) onderwijs en beroepsmatige voorlichting op dat gebied.

Auteursinformatie

  • J.J.M. Bruers1, L.E.C.M. Trommelen1,2, P. Hawi1,2, H.S. Brand2
  • Uit de afdelingen 1Sociale Tandheelkunde en 2Orale Biochemie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (AC TA).
  • Datum van acceptatie: 12 juni 2017
  • Adres: dr. H.S. Brand, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
  • hbrand@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje