× ABONNEREN

Musculoskelettale stoornissen van het kauwstelsel

Door op 01-07-2003
De werkgroep uitvoeringsrichtlijnen gnathologie (WUG) van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde stelde in 1999 een projectgroep samen, die een consensustekst moest samenstellen over de diagnostiek en therapie van temporomandibulaire stoornissen in Nederland. bij de behandeling van musculoskelettale stoornissen van het kauwstelsel wordt in die consensus gekozen voor een tweesporen- of biaxiale benadering met aandacht voor de somatische en psychosociale aspecten. De belangrijkste klinische beelden zijn in dit artikel beschreven en tevens worden de relevante opties voor therapie gegeven. Aan de orde komen tendomyalgie, myogene bewegingsbeperking, artralgie, discusluxatie, residuale osteoartrose, adhesievorming/ankylosering en luxatie. Het beleid bij alle aandoeningen bestaat uit counseling, aangevuld met andere opties afhankelijk van de diagnose. Reversibele behandelopties, zoals de stabilisatieopbeetplaat, medicatie en fysiotherapie, behoren veelal tot de eerste keus van aanpak. Minimaal invasieve ingrepen zijn soms vroeg in het beloop geïndiceerd. Binnen de biaxiale benadering kan psychologische zorgverlening deel uitmaken van het beleid.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje