× ABONNEREN

Nabloedingsrisico na verwijdering derde molaar bij gezonde patiënten; een prospectief observationeel klinisch onderzoek

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Het verwijderen van derde molaren bij gezonde patiënten wordt beschouwd als een procedure met een laag bloedingsrisico. Maar hoe laag de incidentie van nabloedingen precies is, blijft onduidelijk door de heterogeniteit van de beschikbare onderzoeken. Om het precieze nabloedingsrisico na verwijdering van de derde molaar bij gezonde patiënten te bepalen werd een prospectief observationeel multicenteronderzoek uitgevoerd. In totaal werden 1.035 patiënten met een volledige follow-up geïncludeerd. Hiervan meldden 329 patiënten achteraf een nabloeding, maar raadpleegden hun behandelend arts niet. In totaal bezochten 15 patiënten het ziekenhuis, van wie 8 patiënten een minimaal invasieve (her)behandeling nodig hadden. Er waren geen ziekenhuisopnamen noodzakelijk. Er was een groot verschil tussen de incidentie van door patiënten gemelde nabloedingen en nabloedingen waarvoor klinisch onderzoek en/of behandeling noodzakelijk was. Om dit verschil in de toekomst te verkleinen moeten patiënten gedetailleerde informatie krijgen over welke mate van nabloeding als normaal wordt beschouwd na het verwijderen van een derde molaar.

Auteursinformatie

 • W.M.H. Rademacher1,2, W. Rooijers1, M.W. Broekman1, B.J. van der Slik1, D.E. van Diermen1, F.R. Rozema1,2
 • Uit 1de sectie Orale Geneeskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 2de sectie Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC)/ACTA
 • Datum van acceptatie: 8 mei 2024
 • Adres: dr. W.M.H. Rademacher, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA, Amsterdam
 • w.m.rademacher@amsterdamumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje