× ABONNEREN

Onderzoek naar de preventie van mondziekten

Preventieve tandheelkunde

Door op 04-09-2020
  • Reacties (0)

In het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet is in 2019 een serie artikelen gepubliceerd over de stand van zaken met betrekking tot de mondiale mondgezondheid. Deze serie heeft duidelijk gemaakt dat de huidige strategie van zorgverlening tekortschiet en dat preventie speerpunt moet worden. De redactie van het Journal of Dental Research voelt zich geroepen deze drastische wijziging van de mondzorgstrategie vorm te geven, zoals blijkt uit dit redactionele artikel.

Wereldwijd komen van alle niet-overdraagbare ziekten (non-communicable diseases) mondziekten het meest voor. Gevolg hiervan is een steeds groeiende ‘behandellast’, vooral in lagelonen- en middeninkomenslanden. Dit komt mede doordat mondzorgverleners liever bezig zijn met geldverslindende technische snufjes om de gevolgen van cariës en parodontale aandoeningen te behandelen dan dat zij zich richten op grootschalige preventie. Suiker-, tabak- en alcoholconsumptie zijn risicofactoren, zowel voor cariës en parodontale aandoeningen als voor andere niet-overdraagbare ziekten. Vreemd genoeg is nog nooit onderzocht of een interprofessionele preventieve aanpak van alle niet-overdraagbare ziekten mogelijk is.

Wat de mondzorg betreft, moet volgens de auteurs allereerst door middel van onderzoek een methode worden ontwikkeld waarmee eenvoudig de effectiviteit van de mondzorgverlening in een bepaalde populatie kan worden vastgesteld en in de tijd kan worden gevolgd. Vervolgens moet onderzoek worden verricht naar hoe kan worden bereikt dat politieke beslissingen over de mondzorg aansluiten op de met deze methode vastgestelde effectiviteit van de zorgverlening. Daarna moet als derde onderzoek worden gedaan naar de (kosten)effectiviteit van specifieke interventies om aan de hand daarvan per land een financierbare collectieve mondzorgverzekering te organiseren. Tot slot bestaat behoefte aan onderzoek naar een instrument waarmee de zorgbehoefte en het benodigde aantal mondzorgverleners kan worden voorspeld. Dit alles met de bedoeling de ongelijkheid in de mondzorgverlening op te heffen en de mondzorg voor iedereen toegankelijk te maken.

Conclusie. De voorgestelde wijziging in zorgstrategie kan de mondzorgverlening effectiever maken.

Bron

Schwendicke F, Giannobile WV. Research for prevention of oral/dental diseases: how far have we come? J Dent Res 2020; 99: 5-7.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 september 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 09 - september 2020; 504-505

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog