× ABONNEREN

Ontwikkelingen in het klacht- en tuchtrecht

Door op 01-06-2004

Het vernieuwde wettelijke tuchtrecht heeft volgens sommigen voor patiënten niet gebracht wat men ervan had verwacht. In dit licht bezien zijn enkele voor de aangeklaagde tandarts zeer belastende nieuwe procedurele regels mogelijk overbodig. Behalve het wettelijk tuchtrecht staat ook het tuchtrecht van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde ter discussie. Geopperd wordt het voorstel tot wijziging van de rechtspraak van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde aan te passen ten einde te voorkomen dat een tandarts zich vaker voor een wettelijk tuchtcollege of voor een civiele rechter zal moeten verantwoorden.

Lees verder

Log in om een reactie te plaatsen

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Informatie

Auteur(s) W.G. Brands
Rubriek Visie
Publicatiedatum 1 juni 2004
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 111 - editie 6 - juni 2004 ; 232-238

Auteursinformatie