× ABONNEREN

Opnieuw een nieuw curriculum tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

De opleiding tot tandarts aan de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft opnieuw een fundamentelewijziging ondergaan. De uitgangspunten voor het nieuwe curriculum hebben betrekking op onderwijskundige zaken zoals studeerbaarheid, probleemgeörienteerdheid en een actievere rol van de student. Ook tandheelkundig inhoudelijke aspecten worden veranderd. Meer tijd wordt besteed aan wetenschappelijke scholing, algemeen medisch onderwijs en gedragswetenschappen, en de integratie daarvan in het klinisch tandheelkundig onderwijs. Het curriculum is opgebouwd uit blokken, gedefinieerd in hoofddoelstellingen, trefwoorden en studiebelastingsuren. Het eerste jaar van dit nieuwe curriculum is ingevoerd in september 1998. Gerapporteerd wordt over ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje