× ABONNEREN

Orale kinesiologie

Boek

Door op 04-03-2016

M. Naije, F. Lobbezoo, C.M. Visscher
Orale kinesiologie. Temporoman­dibulaire disfuncties, bruxisme, gebitsattritie en slaapapneu
Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2015
301 bl. geïll. € 79,50
ISBN 978 90 368 0432 5

 

 

 

 

Orale kinesiologie is een vernieuwde uitgave van ‘Craniomandibulaire functie en dysfunctie’ uit 1998. Bij alle nadruk op temporomandibulaire disfuncties zijn 2 hoofdstukken gewijd aan de orale functie: anatomie en bewegingsleer van het kauwstelsel. Een terechte keuze, want hoe kan een student tandheelkunde of mondzorgkunde (de beoogde doelgroep) disfuncties duiden zonder kennis van de functie. De anatomie van het kaakgewricht en de kauwspieren wordt beschreven en kaakbewegingen en het genereren van kauwkrachten worden toegelicht. De meeste hoofdstukken betreffen temporomandibulaire disfuncties, waarbij zowel de kaakgewrichtgerelateerde als de spiergerelateerde aandoeningen de revue passeren. Deze worden ook belicht vanuit het uit te voeren klinisch onderzoek, de classificatie, de differentiële diagnostiek en de behandelmogelijkheden. Hypermobiliteit van het kaakgewricht en de anterieur verplaatste discus articularis krijgen afzonderlijk aandacht. Tevens worden specifieke spier- en gewrichtsaandoeningen beschreven die een verwijzing naar een hoger echelon behoeven. De achtergronden van (orofaciale) pijn, de relevante neurofysiologie, psychosociale aspecten en differentiële diagnostiek ontbreken niet.

In het hoofdstuk gebitsslijtage komt een veelheid aan modules aan bod die de behandelaar kan toepassen bij de beoordeling van de slijtage en het bepalen van de complexiteit bij restauratieve procedures. Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en taken van een tandarts bij de behandeling van patiënten met slaapapneu komen in het laatste hoofdstuk aan de orde.

Het is een rijk geïllustreerd boek met na ieder hoofdstuk de recente, relevante literatuur. Plezierig zijn de dwarsverbanden binnen het boek, die door middel van gekleurde aanduidingen in de teksten zijn verwerkt en die de denkwijze van de auteurs verduidelijken. Dat is van belang, omdat zich veranderingen hebben voorgedaan in het vakgebied gnathologie, vooral ten aanzien van de risicofactoren voor temporomandibulaire disfuncties en bruxisme, en daarmee ook ten aanzien van de behandeling van beide aandoeningen. De veranderde inzichten komen in deze vernieuwde uitgave voldoende naar voren.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) M.H. Steenks
Rubriek Media
Publicatiedatum 4 maart 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 3 - maart 2016; 163

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje