× ABONNEREN

Orthodontie in de algemene tandartspraktijk 3. Angle Klasse II/1-malocclusie: beter een latere éénfase- dan een vroege tweefasenbehandeling

Over het aanvangstijdstip van de behandeling van een Angle Klasse II/1-malocclusie bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. De discussie concentreert zich op de vraag of de behandeling het meest effectief is als een tweefasen- of als een éénfasebehandeling. De tweefasenbehandeling bestaat uit een eerste fase op de leeftijd van 7 tot 9 jaar om de kaakrelatie te corrigeren. Dan volgt een pauze en als alle blijvende gebitselementen zijn doorgebroken, begint de tweede fase van de behandeling met vaste apparatuur. In een éénfasebehandeling worden de kaakrelatie en de dentale afwijkingen tegelijk of direct na elkaar behandeld. Een éénfasebehandeling start dus gemiddeld later dan een tweefasenbehandeling. Vandaar dat een tweefasenbehandeling ook wordt aangeduid als een vroege en een éénfasebehandeling als een latere behandeling. Over dit onderwerp is de laatste jaren een aantal prospectieve gerandomiseerde onderzoeken uitgevoerd en zeer recent is een Cochrane meta-analyse van deze onderzoeken gepubliceerd. Geconcludeerd kan worden dat vroege behandeling van de Angle Klasse II/1-afwijking gevolgd door een latere fase van behandeling geen voordeel heeft boven de behandeling die later wordt gestart en die dan in 1 fase wordt afgemaakt. De éénfasebehandeling is even effectief als een tweefasenbehandeling, terwijl de totale behandelingsduur aanmerkelijk korter is en daarmee de kosten dus lager. Tandartsen moeten hiermee rekening houden als zij kinderen zelf behandelen of verwijzen naar een orthodontist.

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje