× ABONNEREN

Prevalentie van kwetsbaarheid en fysieke beperkingen onder thuiswonende ouderen

Door op 04-12-2015

Gerodontologie

Kwetsbaarheid is een geriatrisch syndroom dat kan uitlopen op hulpbehoevendheid, invaliditeit, ziekte en sterfte. De prevalentie van kwetsbaarheid is nog onvoldoende bekend. In Engeland zijn de gegevens van een longitudinaal ouderenonderzoek gebruikt om de prevalentie van kwetsbaarheid, de prevalentie van fysieke beperkingen onder kwetsbaren en niet-kwetsbaren en de mate van het gebruik van mantelzorg, thuiszorg en hulpmiddelen te weten te komen.

De eerste ronde van het onderzoek bij 55-plussers vond plaats in 2002-2003. Tijdens elke ronde werden vragenlijsten afgenomen over depressiviteit, over 25 fysieke activiteiten als wandelen, traplopen, aankleden en wassen, over ondersteuning door mantelzorgers of professionele zorgverleners en over het gebruik van 7 soorten hulpmiddelen als een wandelstok en een persoonlijk alarmsysteem. Tijdens de vierde onderzoeksronde in 2008-2009 werden 5.450 deelnemende 60-plussers aanvullend thuis bezocht door een verpleegkundige die de volgende metingen verrichtte: handknijpkracht, lichaamslengte, lichaamsgewicht en loopsnelheid. Volgens de veelgebruikte criteria van Fried is sprake van kwetsbaarheid als 3 of meer van de volgende verschijnselen aan de orde zijn: onopzettelijk verlies van lichaamsgewicht, algemene zwakte, subjectieve vermoeidheid, onvoldoende loopsnelheid en onvoldoende fysieke activiteit. Wijzigingen in lichaamsgewicht werden bepaald door gegevens van de tweede en de vierde onderzoeksronde te vergelijken.

De gewogen, algemene prevalentie van kwetsbaarheid was 14%, 12% onder mannen en 16% onder vrouwen, 6,5% onder 60- tot 69-jarigen en 65% onder 90-plussers. Fysieke beperkingen uitten zich vooral als mobiliteitsproblemen met een prevalentie van 93% onder kwetsbaren en van 58% onder niet-kwetsbaren. Van degenen die mobiliteitsproblemen hadden of problemen met de dagelijkse fysieke activiteiten kreeg 71% van de kwetsbaren en 31% van de niet-kwetsbaren ondersteuning van mantelzorgers of professionele thuiszorgverleners. Verreweg het belangrijkste hulpmiddel was een wandelstok, die werd gebruikt door 63% van de kwetsbaren en 20% van de niet-kwetsbaren die mobiliteitsproblemen hadden of problemen met de dagelijkse fysieke activiteiten.

Kwetsbaarheid vormt een toenemend probleem in de gezondheidszorg dat gevolgen heeft voor de mobiliteit en de dagelijkse fysieke activiteiten van ouderen.

Bron

Gale CR, Cooper C, Sayer AA. Prevalence of frailty and disability: findings from the English Longitudinal Study of Ageing. Age Ageing 2015; 44: 162-165.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 december 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 12 - december 2015; 695

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje