× ABONNEREN

Proteïne-inname door handhaving kauwkracht verbetert wellicht loopsnelheid

Gerodontologie

Door op 07-10-2016

Recent hebben onderzoeksresultaten duidelijk gemaakt dat de motorische functie van de benen is geassocieerd met het aantal occlusale eenheden en dus vermoedelijk ook met de kauwkracht. De hypothese van het onderhavige onderzoek was dat de gereduceerde mogelijkheid tot inname van moeilijk kauwbare voedselbestanddelen, zoals proteïnen, de grondslag van deze associatie is.

Het betrof een subonderzoek van een nationaal onderzoek naar gezondheid en levensduur van 70-, 80-, 90- en 100-jarigen in 2 stedelijke en plattelandsgebieden in Japan. In het subonderzoek participeerden alleen de 70- en 80-jarigen die geen cognitieve problemen en een normale mobiliteit hadden. Primaire onderzoeksvariabelen waren maximale kauwkracht, inname van proteïnen, loopsnelheid en handknijpkracht. De maximale kauwkracht werd gemeten met een vel drukgevoelig polymeer dat de uitgeoefende maxillomandibulaire kracht weergeeft in kleurintensiteit. Met een vragenlijst over inname van 58 soorten voedsel en drank kon het percentage proteïnen van de totale inname van nutriënten worden berekend. Om de loopsnelheid te bepalen, moesten de participanten 2 keer een standaard traject wandelen waarbij werd gemeten hoeveel tijd ze hiervoor nodig hadden. De grenswaarde voor onvoldoende loopsnelheid was 0,8 m/seconde. Met een dynamometer werd 2 keer de maximale knijpkracht van de dominante hand geregistreerd. De 2 metingen van loopsnelheid en handknijpkracht werden gemiddeld. Meting van de lichaamslengte en het lichaamsgewicht vond plaats om de ‘body mass index’ te berekenen. Mondeling werd gevraagd naar een mogelijke medische voorgeschiedenis van cardiovasculaire ziekten, cerebrovasculair accident en kanker.

Alle benodigde onderzoeksgegevens waren beschikbaar van 655 69- tot 71-jarigen en van 629 79- tot 81-jarigen, van wie 28% onvoldoende loopsnelheid had. Logistische regressieanalyse bracht, na correctie voor inname van proteïnen, maximale knijpkracht, ‘body mass index’ en medische voorgeschiedenis, een relatie aan het licht tussen onvoldoende loopsnelheid en geringe kauwkracht.

Dit resultaat verstevigt het vermoeden dat onvoldoende inname van proteïnen verantwoordelijk is voor de associatie van loopsnelheid met kauwkracht. Handhaving van de kauwkracht kan wellicht voorkomen dat de loopsnelheid vermindert.

Bron

Okada T, Ikebe K, Kagawa R, et al. Lower protein intake mediates association between lower occlusal force and slower walking speed: from the septuagenarians, octogenarians, nonagenarians investigation with centenarians study. J Am Geriatr Soc 2015; 63: 2382-2387.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 oktober 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 10 - oktober 2016; 502

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje