× ABONNEREN

Psychosociale aspecten van halitose

Door op 01-09-2012

Door gebruik te maken van een steekproef uit de Nederlandse bevolking werden enkele psychosociale aspecten van halitose onderzocht. De resultaten lieten zien dat bijna 90% van de mensen van 16 jaar en ouder met halitose te maken had. Veertig procent werd ten minste eenmaal per week met iemand met halitose geconfronteerd, mannen significant vaker dan vrouwen. Halitose werd door de respondenten gezien als een van de grootste ‘afknappers’ in het sociale verkeer. Naarmate de sociale afstand tot een persoon toeneemt, nam de kans af dat iemand met halitose hierop werd geattendeerd. Wanneer het om een onbekend persoon ging, was de kans nog slechts 7%. Gezien de mogelijke sociale gevolgen van halitose is het belangrijk dat tandartsen en mondhygiënisten patiënten attenderen op de aanwezigheid van halitose.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje