× ABONNEREN

Pulpotomie verhoogt de kans op postoperatieve pijnklachten

Door op 08-02-2019

Het doel van dit retrospectieve onderzoek was directe postoperatieve pijnscores en de pijnbestrijding tijdens de recovery bij 90 kinderen (3 tot 7 jaar) te analyseren die onder algehele anesthesie restauratief werden behandeld met (n = 45) of zonder pulpotomie (ten minste 1) (n = 45). Aan de hand van The Wong-Baker gezichtenschaal werd de zelfgerapporteerde pijn en behoefte aan pijnbestrijding nagegaan. Het bleek dat 90% van de kinderen postoperatieve pijn ervaarde in verschillende graden van ernst. De directe postoperatieve pijnscores in de pulpotomiegroep bleken aanzienlijk hoger te zijn dan in controlegroep (p < 0,01). Gemiddeld duurden de behandelingen in de pulpotomiegroep (56,6 ± 18,5 minuten) langer dan in de controlegroep (41,8 ± 14,7 minuten). Het verschil was significant (p < 0,01). Ook was er gemiddeld significant meer tijd nodig voor de recovery in de pulpotomiegroep (17 ± 6,8 minuten) dan in de controlegroep (13,2 ± 5,6 minuten) (p < 0,01). In de pulpotomiegroep had 48% van de kinderen behoefte aan pijnbestrijding en in de controlegroep slechts 13% (p < 0,05). De onderzoekers vermelden dat pulpotomieën zeer frequent worden toegepast in de mondzorg voor kinderen. Overigens is dat volgens de Richtlijn Mondzorg voor jeugdigen in strijd met de noodzaak (5% van de diepe cariëslaesies) daartoe.

Conclusie. Kinderen die 1 of meer pulpotomieën hadden ondergaan scoorden hoger op postoperatieve pijn en hadden meer behoefte aan postoperatieve pijnbestrijding tijdens de recovery dan kinderen in de controlegroep.

Bron

  • Keles S, Kocaturk O. Immediate postoperative pain and recovery time after pulpotomy performed under general anaesthesia in young children. Pain Res Manag 2017; 2017: 9781501

Informatie

Auteur(s) R.J.M. Gruythuysen
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 februari 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 02 - februari 2019; 108

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje