× ABONNEREN

Reiniging van gebitsprothesen: instructie en uitvoering

Prothetische tandheelkunde

Door op 06-01-2017

Gebitsprothesedragers weten vaak niet hoe zij hun gebitsprothese moeten reinigen en sommigen beweren dat zij geen instructie hebben gekregen van hun mondzorgverlener. De doelstelling van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de instructies die door mondzorgverleners worden gegeven en in de werkelijk door gebitsprothesedragers uitgevoerde reinigingsmethoden.

In de ontwikkelde landen Japan, Verenigde Staten en Italië en de ontwikkelingslanden Brazilië en India werden met gebruik van vragenlijsten 613 mondzorgverleners en 2.862 gebitsprothesedragers geïnterviewd. De aan de mondzorgverleners gestelde vragen gingen onder andere over de instructies die zij gaven over reinigingsmiddelen, reinigingsfrequentie en reinigingsduur en hun motieven voor de verstrekte instructies. Aan de gebitsprothesedragers werden vragen gesteld over reiniging met tandpasta, oplostablet, mondspoelmiddel en water en zeep. Ook werd gevraagd of zij de instructies van hun mondzorgverlener opvolgden of niet. Tevens werd aan een deel van deze gebitsprothesedragers (1.463) gevraagd gedurende 1 week een dagboek bij te houden van de momenten waarop zij hun gebitsprothesen reinigden, met welke reinigingsmiddelen, hoe en hoe lang.

Gemiddeld noemden de mondzorgverleners meer dan 2 reinigingsmiddelen die zij adviseerden. Meestal betrof dat oplostablet, tandpasta, mondspoelmiddel, zeep en water, reinigingspasta, -schuim of -vloeistof en afwasmiddel en minder frequent zuiveringszout, azijn, zout water en bleekwater. Meer dan 10% van de mondzorgverleners adviseerden geen specifieke reinigingsmiddelen. Een oplostablet werd meer geadviseerd in de ontwikkelde dan in de ontwikkelingslanden en voor tandpasta was dit andersom. De reinigingsmiddelen die gebitsprothesedragers gebruikten kwamen redelijk overeen met de instructies van de mondzorgverleners, met dien verstande dat een tandpasta, water en een mondspoelmiddel meer werden gebruikt dan een oplostablet. Door meer dan 75% van de gebitsprothesedragers werd minder dan 2 minuten gereinigd met een tandpasta, water en een mondspoelmiddel en meer dan 5 minuten met een oplostablet.

Dit onderzoek toont aan dat er geen consensus bestaat over de meest doelmatige reinigingsmethode van gebitsprothesen en dat gebitsprothesedragers veelal handelen naar eigen inzicht. Er is behoefte aan wetenschappelijk gefundeerde richtlijnen.

Bron

  • Axe AS, Varghese R, Bosma M, Kitson N, Bradshaw DJ. Dental health professional recommendation and consumer habits in denture cleansing. J Prosthet Dent 2016; 115: 183-188.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 januari 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 1 - januari 2017; 48

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje