× ABONNEREN

Relatie tussen chronische endodontogene ontsteking en atherosclerose

Door op 10-04-2015

Endodontologie

Evenals parodontitis zou endodontogene ontsteking gerelateerd kunnen zijn aan atherosclerose. De doelstelling van een onderzoek was een mogelijke relatie aan te tonen tussen enerzijds chronische apicale parodontitis en endodontische behandeling en anderzijds atherosclerose.

Retrospectief zijn de gegevens gebruikt van 531 personen met een gemiddelde leeftijd van 50 ± 15,7 jaar die om diverse diagnostische redenen computertomografie van hun gehele lichaam hadden ondergaan. De mate van atherosclerose werd bepaald in een standaard deel van de aorta abdominalis door via een specifieke methode het volume calcium te meten. In de schedelregio werd geregistreerd welke gebitselementen apicale parodontitis hadden en welke endodontisch waren behandeld. Apicale parodontitis werd vastgesteld als een apicale radiolucentie meer dan 2 keer zo breed was als het parodontale ligament. Om een indruk te krijgen van het verlies van parodontaal bot werden tussen een vaste serie van 10 paren buurelementen op dwarsdoorsnede de hoogte gemeten van de processus alveolaris en bij 1 van de 2 buurelementen de afstand van het occlusievlak tot de processus alveolaris.

Personen met minimaal 1 apicale parodontitis hadden een statistisch significant grotere mate van atherosclerose dan personen zonder apicale parodontitis. Er bestond een statistisch significante positieve correlatie tussen de afstand van het occlusievlak tot de top van de processus alveolaris en de mate van atherosclerose. Hoe meer gebitselementen met apicale parodontitis bij personen aanwezig waren, des te groter was hun mate van atherosclerose. Personen die apicale parodontitis hadden aan niet-endodontisch behandelde gebitselementen hadden een statistisch significant grotere mate van atherosclerose dan personen die apicale parodontitis hadden aan wel endodontisch behandelde gebitselementen. Multipele regressieanalyse wees hogere leeftijd, apicale parodontitis, niet-endodontisch behandelde gebitselementen en mannelijk geslacht aan als belangrijkste risicofactoren voor atherosclerose.

Chronische apicale parodontitis in alleen niet-endodontisch behandelde gebitselementen bleek positief gerelateerd aan de mate van atherosclerose. De mogelijke causaliteit en de klinische implicatie van deze relatie verdienen nader onderzoek.

Bron

Petersen J, Glaß EM, Nasseri P, et al. The association of chronic apical periodontitis and endodontic therapy with atherosclerosis. Clin Oral Invest 2014; 18: 1813-1823.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 10 april 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 4 - april 2015; 226

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje