× ABONNEREN

Relatie tussen parodontitis en athero­sclerose van de arteriae carotides

Parodontologie

Door op 09-12-2016

Evenals parodontitis is atherosclerose een chronische ontstekingsziekte. Atherosclerose speelt zich af in de binnenwand van arteriën en is de veroorzaker van enkele cardiovasculaire ziekten die wereldwijd veel morbiditeit en mortaliteit tot gevolg hebben. Over de relatie tussen parodontitis en atherosclerose is veel gespeculeerd, maar duidelijkheid ontbreekt nog steeds. Een groep Chinese onderzoekers had als doelstelling met meta-analysen de volgende vraag te beantwoorden: welke precieze relatie bestaat tussen parodontitis en atherosclerose van de arteriae carotides en is dit een causale relatie?

Eerst werd systematisch in de elektronische literatuurbestanden PubMed en Embase gezocht met 2 groepen trefwoorden ‘carotid atherosclerosis’ of ‘carotid artery diseases’ en ‘periodontal disease’ of ‘periodontitis’ of ‘periodontal’. Het doel was artikelen te vinden over observatieonderzoeken bij proefpersonen met de diagnose parodontitis die werden onderzocht op de aanwezigheid van atherosclerose. Parodontitis moest zijn gediagnosticeerd op basis van erkende criteria, bijvoorbeeld bacteriekweek van pockets, meting van pocketdiepte en aanhechtingsniveau en radiografie van de hoogte van alveolair bot. De diagnose atherosclerose moest zijn gesteld door ultrasoon de dikte van de intima en de media van de arteriae carotides te meten of door op panoramische röntgenopnamen de dikte van de plaquelaag in de arteriae carotides te meten.

Het zoeken van literatuur leverde 273 artikelen op. Na lezing van titel en samenvatting bleven 38 artikelen over die voor bestudering in aanmerking kwamen. De inhoud daarvan leerde dat de resultaten van 15 onderzoeken konden worden gebruikt voor meta-analysen. In die meta-analysen bleek parodontitis statistisch significant gecorreleerd met atherosclerose van de arteriae carotides, maar de onderzoeken vertoonden statistisch gezien grote heterogeniteit. In de totale onderzoekspopulatie van 17.330 proefpersonen hadden de proefpersonen met parodontitis een statistisch significant risico op atherosclerose van de arteriae carotides. Na correctie voor de gemeenschappelijke risicofactoren roken en diabetes mellitus bleef dit statistisch significante risico intact, maar wel in mindere mate.

Dit onderzoek heeft de relatie tussen parodontitis en atherosclerose van de arteriae carotides aangetoond, maar bewijs voor causaliteit in deze relatie kon niet worden geleverd.

Bron

Zeng XT, Leng WD, Lam YY, et al. Periodontal disease and carotid atherosclerosis: A meta-analysis of 17,330 participants. Int J Cardiol 2016; 203: 1044-1051.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 december 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 12 - december 2016; 620-621

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje