× ABONNEREN

Remineralisatie van wortelcariës met flavonoïden

Preventieve tandheelkunde

Door op 05-05-2017

Een strategie voor de preventie van wortelcariës is het bevorderen van de remineralisatie van dentine. Flavonoïden zijn antioxidanten die voorkomen in plantaardige voedingsmiddelen. Hun mogelijke effect op de remineralisatie van wortelcariës werd getest in een laboratoriumonderzoek.

Uit 40 recent geëxtraheerde gave derde molaren werden 75 dentinefragmenten met een afmeting van 5 x 5 x 5 mm uit de cervicale wortelgebieden geprepareerd. Op het oppervlak van elk dentinefragment werd een venster van 3 x 4 mm gecreëerd door de rest van het oppervlak van zuurresistente nagellak te voorzien. Alle dentinefragmenten werden ondergedompeld in een demineraliserende oplossing om kunstmatig cariëslaesies te induceren. Vervolgens werden ze aselect verdeeld in 5 groepen om per groep een applicatie te ondergaan van respectievelijk natriumfluoride, gedestilleerd water en de flavonoïden proanthocyanidine, naringin en quercetine. Aansluitend werden ze gedurende 8 dagen 6 keer per dag 10 minuten ondergedompeld in een oplossing met afwisselend pH-waarde 5 en 7. Uit elke groep dentinefragmenten werden 5 exemplaren doormidden gezaagd. De ene helft werd onderworpen aan een test om de microhardheid te bepalen en de andere helft werd bestudeerd met transversale microradiografie om de concentratie van mineralen op verschillende diepten vanaf het oppervlak te bepalen. Na het transversaal zagen van de overige 10 dentinefragmenten uit elke groep in secties van 200 ± 20 μm, werd met confocale laserscanmicroscopie de cariëslaesie fluorescerend zichtbaar zodat de grootte hiervan per sectie kon worden gemeten.

Met uitzondering van de naringingroep hadden de groepen met flavonoïden en fluoride geremineraliseerde dentinefragmenten een statistisch significante grotere microhardheid dan de controlegroep op alle onderzochte diepten. Op de grootste diepten was de microhardheid groter in de met fluoride dan in de met flavonoïden geremineraliseerde dentinefragmenten. De concentratie van mineralen was statistisch significant groter in de groepen met flavonoïden en fluoride geremineraliseerde dentinefragmenten dan in de controlegroep en het grootst in de fluoridegroep. Hetzelfde beeld kwam naar voren uit de confocale laserscanmicroscopie.

Alle geteste flavonoïden vertoonden een positief effect op de remineralisatie van kunstmatige wortelcariëslaesies, zij het dat dit effect minder was dan dat van fluoride.

Bron

  • Epasinghe DJ, Yiu CKY, Burrow MF. Effect of flavonoids on remineralization of artificial root caries. Aust Dent J 2016; 61: 196-202.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 mei 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 5 - mei 2017; 284-285

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje