× ABONNEREN

Risico-inventarisatie van endodontische behandelingen

Door op 01-06-2009

Het doel van een wortelkanaalbehandeling is het voorkómen of elimineren van parodontitis apicalis. Enige jaren geleden zijn in Nederland 2 classificatiesystemen ingevoerd met als doel een onderscheid te kunnen maken tussen een ongecompliceerde en een gecompliceerde wortelkanaalbehandeling: de Dutch Endodontic Treatment Index en de Classificatie Endodontische Behandeling. Voorafgaand aan een wortelkanaalbehandeling kunnen hiermee de moeilijkheidsgraad en het behandelrisico worden beoordeeld en de uitkomst daarvan kan worden meegewogen in de beslissing de behandeling zelf uit te voeren of de patiënt te verwijzen naar een tandarts-endodontoloog. Drie klinische casussen illustreren dat endodontische behandelingen een groot risico met zich mee kunnen brengen en welke complicaties kunnen worden voorkomen door deze classificatiesystemen te gebruiken.

Informatie

Auteur(s) M.H. Ree
Rubriek Thema
Publicatiedatum 1 juni 2009
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 116 - editie 6 - juni 2009 ; 279-289

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje