× ABONNEREN

Risico’s van de beroepsuitoefening in de mondzorg

Door op 01-05-2009

Risico’s horen bij het verlenen van zorg en de bijbehorende logistiek. Tegenwoordig lijkt de gedachte te leven dat het verlenen van zorg risicoloos behoort te zijn. Zorgconsumenten lijken zich ook meer bewust te worden van de mogelijkheden hun ‘recht’ te halen en schadevergoedingen te eisen als de uitkomst van een geleverde zorg niet overeenkomt met de verwachte uitkomst. Belangrijke vragen daarbij zijn wat redelijk is, wat mensen mogen verwachten, wanneer er sprake is van een mislukking of verwijtbaar handelen en wanneer een negatief resultaat tot de normale risico’s behoort.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje