× ABONNEREN

Roken en orthodontie

Door op 01-12-2006
Roken heeft zeer nadelige gevolgen voor de gezondheid, en er wordt veel geïnvesteerd in pogingen om vooral jongeren van het roken af te houden of te laten stoppen met roken. Omdat orthodontisten regelmatig contact hebben met een vrij grote groep jongeren in de periode dat zij met roken beginnen, is nagegaan of deze specialisten ook inzetbaar zijn bij een gestructureerd antirookprogramma. Eén van de overwegingen hierbij was dat orthodontisten er ook in slagen jonge pubers te motiveren tot het dragen van beugels. Een experiment met deze aanpak door tandartsen in de Verenigde Staten leverde een significante reductie op van het percentage volwassen rokers. De onderzoeksresultaten toonden echter aan dat het de orthodontisten nog aan voldoende scholing en motivering ontbrak om effectief te worden ingezet bij een antirookbeleid. De resultaten van enkele clinical trials bij jongeren waren teleurstellend, maar gaven wel aan wat er nodig is om dit eventueel te veranderen. Een goed gestructureerde inzet van orthodontisten bij een dergelijk antirookprogramma in Nederland vereist een zeer grondige voorbereiding en kan pas starten na een zorgvuldig opgezette en geslaagde clinical trial.

Informatie

Auteur(s) R.B. Kuitert
Rubriek Visie
Publicatiedatum 1 december 2006
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 113 - editie 12 - december 2006 ; 506-512

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje