× ABONNEREN

Serie: Hora est. De invloed van de tandstand en het bespelen van een blaasinstrument

Door op 11-04-2023
  • Inleiding
  • Het promotieonderzoek
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Het samenspel van alle spieren rond de mond bij het bespelen van een blaasinstrument wordt ‘embouchure’ genoemd. Ook de tanden spelen een belangrijke rol, want ze ondersteunen de lippen waartegen het mondstuk wordt geplaatst. Een kleine ingreep aan het gebit kan al een groot positief of negatief effect hebben op het spel. Relatief grote morfologische afwijkingen (zoals schisis, een grote sagittale overbeet of forse crowding) zouden iemand niet moeten ontmoedigen om een blaasinstrument te gaan bespelen. Blazers blijken in staat om zich aan te passen aan een suboptimale situatie en zelfs een (semi)professioneel niveau te behalen. Orthodontische behandeling kan verbetering geven, maar het precieze effect hiervan op het speelvermogen is lastig in te schatten voor de patiënt en behandelaar. Aanpassing van de tandvorm kan daarentegen worden uitgetest door middel van een proefopstelling. Een osteotomie geeft risico op zenuwschade en gevoelsverlies in de lippen, hetgeen funest kan zijn voor een blazer.

Auteursinformatie

  • F.N. van der Weijden
  • Uit de sectie Orofaciale Pijn en Disfunctie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
  • Datum van acceptatie: 22 februari 2023
  • Adres: mw. dr. F.N. van der Weijden, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
  • fawnvanderweijden@gmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje