× ABONNEREN

Serie: Hora est. De ontwikkeling en evaluatie van de WitGebit app

Door op 08-02-2019
  • Inleiding
  • Het promotieonderzoek
  • Conclusie
  • Literatuur
  • Verantwoording

Samenvatting

Het hoofddoel van het promotieonderzoek was het ontwikkelen en evalueren van de WitGebit app, een smartphone app ter bevordering van het mondgezondheidsgedrag en de mondhygiëne bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar die vaste orthodontische apparatuur dragen. ‘Intervention Mapping’ (IM) werd toegepast om op een planmatige wijze de app te ontwikkelen en te evalueren. Volgens IM start de ontwikkeling met een analyse van het gezondheidsprobleem en de daaraan gerelateerde psychosociale factoren en het gezondheidsgedrag. Om de psychosociale factoren van het mondhygiënegedrag van de doelgroep in kaart te brengen, is systematisch literatuuronderzoek met meta-analyse, cross-sectioneel klinisch onderzoek en kwalitatief onderzoek verricht. Om via de app deze psychosociale factoren te beïnvloeden en voortdurende gedragsondersteuning mogelijk te maken, werden verschillende gedragsveranderingstechnieken in deze app verwerkt. De app geeft feedback over het mondgezondheidsgedrag van gebruikers en stelt gebruikers in staat hun gedrag te evalueren en te monitoren. Uit een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek bleek dat de app de mondhygiëne na 12 weken verbeterde bij jongeren met vaste orthodontische apparatuur.

Auteursinformatie

  • J.F.M. Scheerman
  • Uit de afdeling Preventieve Tandheelkunde van het ACTA en de afdeling Mondzorgkunde van de Hogeschool Inholland
  • Datum van acceptatie: 18 december 2018
  • Adres: mw. dr.J.F.M. Scheerman, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
  • j.f.m.scheerman@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje