× ABONNEREN

Subjectieve halitose door parodontitis en roken

Algemene ziekteleer

Door op 05-03-2021
  • Reacties (0)

Het verband tussen halitose en parodontitis is door gebrek aan wetenschappelijk bewijs nog altijd een punt van discussie. De doelstelling van het onderhavige onderzoek was bij een groep jongvolwassenen de relatie te bepalen tussen enerzijds parodontitis en roken en anderzijds subjectieve halitose.

In de Braziliaanse stad Pelotas werden alle in 1982 geboren kinderen en hun moeders geselecteerd om deel te nemen aan diverse onderzoeken. Onder een aselecte steekproef van 900 kinderen is in 1997 een mondgezondheidsonderzoek uitgevoerd en dit onderzoek is herhaald in 2006 en in 2013. Aan het laatste mondgezondheidsonderzoek namen 273 mannelijke en 266 vrouwelijke, inmiddels jongvolwassen geworden personen deel. Onderzoeksvariabelen waren parodontitis, tongbeslag, subjectieve halitose en roken. De diagnose milde, matige of ernstige parodontitis werd gesteld volgens internationale criteria op basis van een parodontaal onderzoek van alle gebitselementen. Per gebitselement werd op 6 locaties de diepte van parodontale pockets en het verlies van parodontale aanhechting gemeten. Tongbeslag werd visueel geregistreerd als ruimschoots of niet of nauwelijks aanwezig. De onderzoekers stelden de diagnose subjectieve halitose op basis van 1 vraag: “denkt u dat u halitose oftewel een slechte adem hebt?” Met betrekking tot rookgewoonten verdeelden zij de groep jongvolwassenen in niet-rokers, voormalige rokers en rokers.

Na statistische uitschakeling van de invloed van tongbeslag hadden jongvolwassenen met parodontitis een 90% groter risico op subjectieve halitose dan jongvolwassenen zonder parodontitis. Jongvolwassenen met milde parodontitis hadden een ruim 2 keer zo groot risico op subjectieve halitose dan jongvolwassen zonder parodontitis. Rokende jongvolwassenen met milde parodontitis hadden een bijna 3 keer zo groot risico op subjectieve halitose en rokende jongvolwassenen met matige of ernstige parodontitis zelfs een bijna 5 keer zo groot risico.

Conclusie. Hoewel de halitose niet objectief is vastgesteld, lijkt het verantwoord te stellen dat er een causaal verband bestaat tussen zowel parodontitis als roken en halitose.

Bron

Silva MF, Nascimento GG, Leite FRM, Horta BL, Demarco FF. Periodontitis and self-reported halitosis among young adults from the 1982 Pelotas Birth Cohort. Oral Dis 2020; 26: 843-846.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 maart 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 128 - editie 3 - maart 2021; 176-177

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog