× ABONNEREN

Tandarts en arbeidsongeschiktheid: ziek van het werk?

Door op 01-06-2002

Aan de hand van gegevens van Movir wordt een overzicht gegeven van de incidentie en achtergrond van arbeidsongeschiktheidsmeldingen in 1999. Aangegeven wordt waar mogelijk sprake is van beroepsgerelateerdheid. Van bijna 7% van de verzekerde tandartsen werd een melding ontvangen, die resulteerde in meer dan 2 weken arbeidsongeschiktheid (exclusief zwangerschapsgerelateerde arbeidsongeschiktheid). In bijna 30% van de meldingen werd langer dan 1 jaar verzuimd (vooral vanwege klachten van psychische aard en van het bewegingsapparaat). Tandartsen verzuimden beduidend meer dan huisartsen, maar minder dan dierenartsen. Ten opzichte van 1992 bleek de incidentie nagenoeg gelijk te zijn gebleven, echter langdurige (> 365 dagen) arbeidsongeschiktheid is met 155% toegenomen. Geschat wordt dat minstens 15% van de arbeidsongeschiktheidsmeldingen beroepsgerelateerd is. Uitgaande van de cijfers over 1999 zou een tandarts ongeveer 50% kans hebben om voortijdig het beroep (geheel of gedeeltelijk) blijvend te moeten staken vanwege arbeidsongeschiktheid.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje