× EINDEJAARSACTIE

Tandartsen en het Alpha-model

Door op 01-01-2002

Dit artikel beschrijft de resultaten van een schriftelijk vragenlijstonderzoek onder 166 tandartsenalgemeen practici naar het functioneren van het Alpha- Model. Het Alpha-model is een gestructureerde vorm van intercollegiale toetsing met als primair doel het bevorderen van de kwaliteit van het tandheelkundig handelen. Het onderzoek is verricht om antwoord te geven op de voor tandartsen actuele vraag: hoe effectief is het Alpha-model volgens de deelnemers voor het verbeteren van de kwaliteit en welke inspanningen zijn daarvoor nodig. De resultaten laten zien dat tandartsen die aan het onderzoek deelnamen, het Alpha-model vooral geschikt vinden voor het verwerven van nieuwe inzichten, voor het opdoen van contacten, het kritisch kijken naar de eigen praktijkvoering en het vergroten van de deskundigheid. Meer dan verwacht blijken de deelnemers ook inspiratie en motivatie op te doen. De bereikte kwaliteitsverbeteringen liggen zowel op het organisatorische als op het vakinhoudelijke vlak. Een nadeel van het Alpha-model is volgens de tandartsen de complexiteit van de methodiek; bijna de helft van hen heeft daar moeite mee. Tevens blijkt het niet eenvoudig te zijn om in de groep consensus te bereiken over de normen voor een goede tandheelkundige zorg. Daarnaast zijn tandartsen van mening dat een vergoeding voor deelname in de tarieven verdisconteerd zou moeten worden. Desondanks vinden de deelnemers in het algemeen dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog