× ABONNEREN

Tandartsen en onderlinge visitatie

Door op 01-01-2002

Dit artikel beschrijft de resultaten van een schriftelijk vragenlijstonderzoek onder 135 tandartsenalgemeen practici naar de door tandartsen ervaren effecten van onderlinge visitatie. Onderlinge visitatie in de tandheelkunde is een methode van kwaliteitsbevordering waarin tandartsen in groepjes van 3 elkaars praktijken visiteren. Uit de resultaten blijkt dat tandartsen onderlinge visitatie vooral geschikt vinden om kritischer te leren kijken naar de eigen praktijkvoering, inzicht te krijgen in de praktijkvoering van collegae en het daadwerkelijk aanbrengen van verbeteringen. De bereikte kwaliteitsverbeteringen betreffen in hoofdzaak de praktijkvoering en organisatie. Een nadeel van visitatie is volgens tandartsen de tijd die deelname aan het onderlinge visitatietraject kost. Gemiddeld worden 3 werkdagen (24 uur) besteed aan het doorlopen van het hele traject (inclusief bezoeken van collega-praktijken). Toch is het juist de combinatie van het enerzijds zelf gevisiteerd worden en anderzijds het bezoeken van de collega-praktijken, die door ruim twee derde als waardevol wordt ervaren. Een aanzienlijk deel van de tandartsen is van mening dat een vergoeding voor deelname aan onderlinge visitatie in de tarieven doorberekend zou moeten worden. In het algemeen blijken de voordelen wel op te wegen tegen de nadelen.

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee