× EINDEJAARSACTIE

Tandheelkundestudenten over onderwijs in lokale anesthesie

Om de mening van tandheelkundestudenten over het onderwijs in de toediening van lokale anesthesie te inventariseren werd via e-mail een enquête verspreid onder alle studenten in de tandheelkunde in Nederland. Er werden 397 volledig ingevulde vragenlijsten statistisch geanalyseerd. Bij alle 3 de opleidingen tandheelkunde begon het theoretisch onderwijs in lokale anesthesie in het tweede studiejaar. Het praktisch onderwijs startte in het tweede of derde studiejaar. Van de studenten in Amsterdam, Nijmegen en Groningen gebruikte respectievelijk 15, 20 en 35% een preklinisch oefenmodel. Van de studenten vond 24-74% zichzelf onvoldoende voorbereid op de eerste injectie, die in 91-98% van de gevallen werd toegediend aan een medestudent. Graag zouden 35-52% van de studenten intraligamentaire anesthesie zien toegevoegd aan het curriculum tandheelkunde. Daarnaast suggereerden zij andere wijzigingen in het curriculum, in het bijzonder de introductie van preklinische oefenmodellen (29, 55 en 56% voor de studenten in respectievelijk Groningen, Nijmegen en Amsterdam).

Meer lezen? Log in of word abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog