× ABONNEREN

Tandheelkundige professionals van morgen: flexibele teamspelers

Het project ‘Van zorgvraag naar een beroeps- en opleidingsstructuur tandheelkunde’ had tot doel het bereiken van consensus in het tandheelkundig beroepsveld over de inrichting van de toekomstige beroepsstructuur en beroepsuitoefening. De hiertoe gebruikte methode betrof een beschrijvende analyse van door middel van literatuuronderzoek en consensusbijeenkomsten verkregen gegevens. bij het project waren afgevaardigden van alle relevante beroepsorganisaties in de tandheelkunde betrokken. Het project heeft geleid tot de formulering van profielschetsen voor de toekomstige tandheelkundige professionals en het toekomstige tandheelkundig team. Concluderend kan worden gesteld dat het beroepsveld tandheelkunde op hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt over de inrichting van de toekomstige beroepsstructuur en beroepsuitoefening. Deze discussie is echter nog niet afgerond en nadere samenwerking tussen de beroepsorganisaties wordt aanbevolen.

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee